νερό, το - вода;

νερό, το - вода;

➖ ~ πηγαδήσιο — колодезная вода;
➖ πόσιμο ~ — питьевая вода;
➖ γλυκό ~ — пресная вода;
➖ βρασμένο ~ — кипячёная вода;
➖ μεταλλικό ~ — минеральная вода;
➖ ~ τρεχούμενο — проточная вода;
➖ η στάθμη τού ~ — оυ уровень воды;
➖ πέφτω στά νερά — упасть в воду, в лужу;

#греческий словарь

σίδερο, το

σίδερο, το
1) железо;
2) утюг

#греческий словарь

σκύλος, ο

σκύλος, ο
1) собака, пёс, кобель;
2) акула;

——
➖ σάν τό ~ο μέ τή γάτα — кошка с собакой;
➖ είναι ~ στή δουλειά — он работает как вол;
➖ έγινε ~ — он разозлён, разъярён;
➖ καί τήν πίττα σωστή καί τό ~ο χορτάτο — погов. и овцы целы и волки сыты

#греческий словарь

πύρ, (πυρός) τό

πύρ, (πυρός) τό

1) огонь;
➖ παραδίδω εις τό ~ — жечь, сжигать;
2) воен. огонь, пальба, стрельба; обстрел;
➖ φραγμός ~ός — огневая завеса;
➖ θέσις ~ός — огневая позиция;
➖ ~ά φραγμού — заградительный огонь;
➖ καταιγιστικά (διασταυρούμενα) ~ά — шквальный (перекрёстный) огонь;
➖ κατάπαυση τού ~ός — прекращение огня;
➖ ανοίγω ~ά — открывать огонь;
➖ παύω τό ~ — прекращать огонь;
➖ διεξάγω εύστοχα ~ά — вести прицельный огонь;
➖ δεν ακούγονται ~ά — не слышно выстрелов;
➖ ανταλλαγή ~ών — перестрелка;
➖ γραμμή ~ός — огневой рубеж, линия огня;
➖ πύρ! — огонь! (команда) ;
➖ υπό τά ~ά — под огнём;

——
➖ άσβεστον ~ — вечный огонь;
➖ διά ~ός καί σιδήρου — огнём и мечом;
➖ μεταξύ δυό ~ών — между двух огней;
➖ είμαι ~ καί μανία — метать громы и молнии; рвать и метать

#греческий словарь

αστέρι, το

αστέρι, το

1) светило; звезда;
➖ ~ τής ημέρας — дневное светило, солнце;
➖ ~ τής νύχτας — луна;
➖ ~ τής αυγής — утренняя звезда;
➖ ~ τής τραμουντάνας (или της κλαδευτήρας) — северная звезда;
2) судьба, звезда (чья-л.);
3) бот. астра;
4) звёздочка (на погонах и т. п.); ;
5) Венера (звезда);
6) мн.ч. детская игра

#греческий словарь
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit