θρόν|ος

формы словаβ
θρόν|ος
ο 1) трон; престол; перен. королевская власть;
          λόγος τού ~ου — тронная речь;
          ανέρχομαι στό ~ — вступать на престол;
2) сан, власть патриарха, епископа; [x:trans]сан патриарха, власть патриарха, сан епископа, власть епископа[/x:trans]
3) епархия; патриархия#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово трон? — θρόνος
как на (ново)греческом будет слово престол? — θρόνος
как на (ново)греческом будет слово королевская власть? — θρόνος
как на (ново)греческом будет слово сан патриарха? — θρόνος
как на (ново)греческом будет слово власть патриарха? — θρόνος
как на (ново)греческом будет слово сан епископа? — θρόνος
как на (ново)греческом будет слово власть епископа? — θρόνος
как на (ново)греческом будет слово епархия? — θρόνος
как на (ново)греческом будет слово патриархия? — θρόνος
как с (ново)греческого переводится слово θρόνος? — трон, престол, королевская власть, сан патриарха, власть патриарха, сан епископа, власть епископа, епархия, патриархия


ματοκυλισμένοςδιάζωμακαταλλήλωςκαταστάλαγμακαλοφαίνομαιμακαρίωςελικοκέρατοςνοσήλειαυδροδότησηδρυοφλοιόςπροεκλογήκαίωμονομιάςδελτιογράφησηφαγωμάρααποκλειστικότηταομορφογυναίκακρεμάλαχωροφύλακαςδιαπορθμεύωυδαρής
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit