αλήθεια

формы словаβ
αλήθεια
η 1. правда, истина;
          καθαρή ~ — чистая (сущая) правда;
          ούτε ίχνος ~είας — ни доли правды;
          λέω τήν ~ κατάμουτρα — говорить правду в глаза;
          είναι ~ ότι αυτός... — [phrase]это правда(__,__) что он...[/phrase];
          η ~ είναι πικρή — правда глаза колет;

===
          (γιά) νά πούμε τήν ~ — по правде говоря, по правде сказать;
          στ' ~ — в самом деле;
          στ' ~ έφυγε; — он на самом деле уехал?;
          μά τήν ~ — честное слово;

2. adv. правда, в самом деле; действительно;

3. interj. 1) да!;
          ~, δέν σου' πα πώς... — да, я не сказал тебе(__,__) что ...;
2) неужели?, в самом деле?#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово правда? — αλήθεια
как на (ново)греческом будет слово истина? — αλήθεια
как на (ново)греческом будет слово правда? — αλήθεια
как на (ново)греческом будет слово в самом деле? — αλήθεια
как на (ново)греческом будет слово действительно? — αλήθεια
как на (ново)греческом будет слово да!? — αλήθεια
как на (ново)греческом будет слово неужели?? — αλήθεια
как на (ново)греческом будет слово в самом деле?? — αλήθεια
как с (ново)греческого переводится слово αλήθεια? — правда, истина, правда, в самом деле, действительно, да!, неужели?, в самом деле?


γλυκανοστιάσφαίρασύλληψηαποικιακόςβύρσαακλώσσευτοςκακκάβικαπιτάλιξώφυλλοεξημμένοςσυμπέρασμαπάγωμαγυρώτριαφραγκολεβαντίνοςβομβυκοτροφίαθερμαίνομαιμορτήξηρόφυταακρήμνιστοςβλαστίδιομαραζιάρικος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit