ερυθρόπους

формы словаβ
ερυθρόπους
(-ποδός) ο зоол. сорокопут (разновидность)



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово сорокопут? — ερυθρόπους
как с (ново)греческого переводится слово ερυθρόπους? — сорокопут


δευτερίάεικονολογίααχυρώναςμπανάναθεοφιλήςάλλαμαρκάρωηλικιώτηςτσιμεντάρισμααγεροκόμητοςαζητιάνευταπεριπατώυστεραίοςπροτελευταίοςβαλτόνεραδιάνοςκατασκευήαποθηκεύωαντίκρουσηξελιγουριάζομαιελαττωματικότητα




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit