ξεσυνέρισμα

формы словаβ
ξεσυνέρισμα
το 1) придание значения (__чьим-л.__) словам, поступкам;
2) нежелание уступить (кому-л. в чём-л.); соперничество;
3) подражание (кому-л.); обезьянничание (разг.)



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово придание значения словам? — ξεσυνέρισμα
как на (ново)греческом будет слово нежелание уступить? — ξεσυνέρισμα
как на (ново)греческом будет слово соперничество? — ξεσυνέρισμα
как на (ново)греческом будет слово подражание? — ξεσυνέρισμα
как на (ново)греческом будет слово обезьянничание? — ξεσυνέρισμα
как с (ново)греческого переводится слово ξεσυνέρισμα? — придание значения словам, нежелание уступить, соперничество, подражание, обезьянничание


υποδετήριονθειάφησαλάμιτριανταφυλλόνερογενναιόκαρδοςκαλότυχηαλλέωςγλυκοζαχαρένιοςκουμπωτόςπηδηχτάαμμάτισμασυνωμότιδαήλθακουρνιασμένοςάλκαλιέλασμααδέκαροςσομπίτσααγανοπλέκωεγκυκλοπαιδικόςεπιβάλλον




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit