συμμαζεμέν|ος

формы словаβ
συμμαζεμέν|ος
1) собранный; подобранный (тж. о волосах);
2) убранный, приведённый в порядок;
3) ушитый, укороченный (об одежде);
4) подстриженный, укороченный (о волосах);
5) налаженный (о работе, деле);
6) обузданный, образумленный;
7) собранный, подтянутый (о человеке)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово собранный? — συμμαζεμένος
как на (ново)греческом будет слово подобранный? — συμμαζεμένος
как на (ново)греческом будет слово убранный? — συμμαζεμένος
как на (ново)греческом будет слово приведённый в порядок? — συμμαζεμένος
как на (ново)греческом будет слово ушитый? — συμμαζεμένος
как на (ново)греческом будет слово укороченный? — συμμαζεμένος
как на (ново)греческом будет слово подстриженный? — συμμαζεμένος
как на (ново)греческом будет слово укороченный? — συμμαζεμένος
как на (ново)греческом будет слово налаженный? — συμμαζεμένος
как на (ново)греческом будет слово обузданный? — συμμαζεμένος
как на (ново)греческом будет слово образумленный? — συμμαζεμένος
как на (ново)греческом будет слово собранный? — συμμαζεμένος
как на (ново)греческом будет слово подтянутый? — συμμαζεμένος
как с (ново)греческого переводится слово συμμαζεμένος? — собранный, подобранный, убранный, приведённый в порядок, ушитый, укороченный, подстриженный, укороченный, налаженный, обузданный, образумленный, собранный, подтянутый


άπραχτοςκοκορόμυαλοςανόσιοςανθρωπιάανιώαναξηραίνομαιγαλατόσουπαμουγκανητόαποδιαβαίνωυπόχρεωςθυσιάζομαιφωτερόρυμούλκατεντώνομαιλειωμένοςεξαδακτυλίαδιέζευξαβυνοποιώευτηξίατιτλοφόροέκρυθμος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit