γλυκόνειρεύομαι

формы словаβ
γλυκόνειρεύομαι
1. прям., перен. видеть сладкие сны;

2. мечтать (о ком-л.)



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово видеть сладкие сны? — γλυκόνειρεύομαι
как на (ново)греческом будет слово мечтать? — γλυκόνειρεύομαι
как с (ново)греческого переводится слово γλυκόνειρεύομαι? — видеть сладкие сны, мечтать


στερεογραφικόςμετεωρίτικοςπροφυλακίζωαθέλητοςτουαλέτταδιαφθορείοαλογάριαστοςαπολυταρχίααμεριμνησίααυτοτελήςαρχιεπιστάτισσασύνδεμααμφίπυλοςκατάρριψηαλόησυνασπίζομαιαποπροσανατολισμόςσκιάσυκοπιτταρίδαανασυντεταγμένοςπρωτόβολτος




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit