στραπατσάρης

формы словаβ
στραπατσάρης
1) портящий, приводящий в негодность; переворачивающий всё вверх дном;
2) причиняющий ущерб, убыток; наносящий урон; [x:trans]причиняющий ущерб,причиняющий убыток; наносящий урон[/x:trans]
3) унижающий, дискредитирующий, поносящий; позорящий#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово портящий? — στραπατσάρης
как на (ново)греческом будет слово приводящий в негодность? — στραπατσάρης
как на (ново)греческом будет слово переворачивающий всё вверх дном? — στραπατσάρης
как на (ново)греческом будет слово причиняющий ущерб? — στραπατσάρης
как на (ново)греческом будет слово причиняющий убыток? — στραπατσάρης
как на (ново)греческом будет слово наносящий урон? — στραπατσάρης
как на (ново)греческом будет слово унижающий? — στραπατσάρης
как на (ново)греческом будет слово дискредитирующий? — στραπατσάρης
как на (ново)греческом будет слово поносящий? — στραπατσάρης
как на (ново)греческом будет слово позорящий? — στραπατσάρης
как с (ново)греческого переводится слово στραπατσάρης? — портящий, приводящий в негодность, переворачивающий всё вверх дном, причиняющий ущерб, причиняющий убыток, наносящий урон, унижающий, дискредитирующий, поносящий, позорящий


είσαστεσφουγγαρόπαννοσκιοφωτισμόςΣπανιόλαμοντερνοποίησησιγήλαχανίδαμεταλλόχρουςσιωπήλειψοφέγγαρομεταβίβασηλευκαίνωινδιάναοπισθοδρομικόςβρώσηβέροςλιμνόβιοςυγιεινήξέβγασμαμεταφερτόςπαύση
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit