μετάσταση

формы словаβ
μετάσταση
η 1) переход (из одной группировки, партии в другую);
2) мед. метастаз;
3) уст. перемещение, передвижение, перестановка#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово переход? — μετάσταση
как на (ново)греческом будет слово метастаз? — μετάσταση
как на (ново)греческом будет слово перемещение? — μετάσταση
как на (ново)греческом будет слово передвижение? — μετάσταση
как на (ново)греческом будет слово перестановка? — μετάσταση
как с (ново)греческого переводится слово μετάσταση? — переход, метастаз, перемещение, передвижение, перестановка


φυσιοκρατίααχητόεπισυνάπτωεξιδανικευτικόςκαρουμπαλάκικολοτούμπαπληκτικότηταεξυγίανσηαμιαντοξυλίνηαναδίκασημουρουνέλαιοζήταερρέτωσυνειρμικόςκτυπητήριχοντρενωδεξιοτέχνηςασβέστωσηέγκλησιςαγαθοεργίαδιάσφιγξη
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit