πολύστροφ|ος

формы словаβ
πολύστροφ|ος
1) сильно скрученный, перекрученный;
2) перен. ловкий, изворотливый (о человеке);
3) тех. совершающий много оборотов (в единицу времени)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово сильно скрученный? — πολύστροφος
как на (ново)греческом будет слово перекрученный? — πολύστροφος
как на (ново)греческом будет слово ловкий? — πολύστροφος
как на (ново)греческом будет слово изворотливый? — πολύστροφος
как на (ново)греческом будет слово совершающий много оборотов? — πολύστροφος
как с (ново)греческого переводится слово πολύστροφος? — сильно скрученный, перекрученный, ловкий, изворотливый, совершающий много оборотов


αφόβητοςστυλόανακόλουθοςπρωτάτοαψηλωτόςεκτόρεοσηεμβαθύνωαρτάνηδελτιώνωσίμωμαστολίστραναρκαλιευτικόνλευκότητααζάνιοενώτιογουμπρίατακτώθνησιμαίοναυτοδιαφήμισηεπινοητικότηταλυσσιάζω
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit