πρός

формы словаβ
πρός
I μέ αίτιατ. 1) (при обознач. направления) к;
          ~ νότον — к югу;
          έτρεξε πρός τήν οδό Σταδίου — [phrase]он побежал в сторону улицы Стадиу[/phrase];
          τό παράθυρο μου βλέπει ~ τήν θάλασσαν — [phrase]моё окно выходит на море[/phrase];
          ~ τά δεξιά — направо, в правую сторону;
          κάθομαι πρός τά δεξιά του — [phrase]сидеть (или садиться) справа от него[/phrase];
          ~ τά αριστερά — налево, в левую сторону;
          ~ τά εκεί — туда;
          ~ τά έξω — кнаружи, вовне;
          ~ τά μέσα — внутрь, вовнутрь;
          ~ τά κάτω — вниз, книзу;
          ~ τά πού; — [phrase]в какую сторону?[/phrase];
2) (при обознач. лица или учреждения, к которому обращено действие, иногда без перевода) к;
          ~ τό λαό — к народу;
          αναφορά ~ τό υπουργείον (τόν υπουργό) — доклад министерству (министру) ;
3) (при обознач. отношения к кому-чему-л.) к; по отношению к;
          περιφρόνηση ~ τό θάνατο — презрение к смерти;
          ασέβεια ~ τούς γονείς — непочтение к родителям;
          αντίθετον ~ τήν παράδοση — вопреки традиции, вразрез с традицией;
          πέφτει σέ αντίφαση ~ τόν εαυτό της — [phrase]она противоречит сама себе[/phrase];
          δυσανάλογη ~ τήν ηλικία της — [phrase]несообразно с её возрастом[/phrase];
4) :
          ως ~... — [phrase]что касается...; в отношении..., относительно того(__,__) что...[/phrase];
          ως ~ αυτό... — [phrase]в отношении этого...[/phrase];
          ως ~ αυτό αδιαφορώ πλήρως — [phrase]я к этому совершенно равнодушен[/phrase];
          ως ~ αυτό έχεις δίκιο — [phrase]в отношении этого ты прав[/phrase];
          ως ~ τήν ημερομηνία — [phrase]относительно даты[/phrase];
5) (при обознач. цены, соотношения) :

          τοκίζει ~ 20% — [phrase] он ссужает деньги под 20 %;[/phrase]
          τό ύφασμα τό αγόρασα ~ τριακόσιες δραχμές τό μέτρο — [phrase]я купил материал по триста драхм за метр[/phrase];
6) (при обознач. действия, совершаемого в пользу или во вред кому-чему-л.) для, ради;
          τό εκανα ~ χάριν σου — я это сделал ради τεбя;
          ~ τό συμφέρον σου — [phrase]для твоей же пользы[/phrase];
          αυτό είναι πρός τιμήν σου — а) [phrase]это в честь тебя;[/phrase] б) [phrase]это делает тебе честь[/phrase];
          τά πούλησαν ~ οφελός τους — [phrase]они это продали выгодно для себя[/phrase];
          ~ τιμωρίαν σου — [phrase]тебе в наказание[/phrase];
          ~ ζημίαν — во вред;
          ~ γενικήν ανακούφισιν — [phrase]ко всеобщему облегчению[/phrase];
7) (при обознач. времени) к, ближе к; на;
          ~ τό βράδυ — к вечеру;
          ~ τά ξημερώματα — на рассвете;
          ~ τό παρόν — пока, на данный момент, в настоящий момент;
          ~ στιγμήν — на очень короткое время, на минуту; временно;
8) (при обознач. цели, намерения) для; в;
          ~ επεξεργασίαν — для обработки, переработки;
          ~ υπεράσπισιν — в защиту;
          ~ αποφυγήν παρεξηγήσεων — во избежание недоразумений;
          ~ τί; — [phrase]для чего?, к чему?, зачем?[/phrase];
          ~ τί η τόση σπουδή; — [phrase]к чему такая спешка?[/phrase];
9) (при обознач. последовательности) за;
          λέξη ~ λέξη — а) слово за словом; б) слово в слово;
          βήμα ~ βήμα — шаг за шагом; по пятам;
          τόν παρακολουθούν βήμα ~ βήμα — [phrase]следят за каждым его шагом; следуют за ним по пятам[/phrase];
          εν(α) ~ εν(α) — [phrase]одного за другим, по одному; каждого в отдельности[/phrase];

===
          ένας ~ έναν — [phrase]один к одному[/phrase];
          ~ έκπληξιν — на удивление;

II μέ γεν. 1) (при обознач. происхождения, родства) :
          ο ~ μητρός θειος — дядя по матери;
          τό σπίτι τό έχουμε πάππου ~ πάππου — [phrase]дом мы наследуем от отцов и дедов[/phrase];
2) (при заклинании, уверении, клятве) ради;
          ~ θεού μήν τό κάνεις — [phrase]ради бога, не делай этого[/phrase];

===
          ~ ώρας — временно;
          αυτό είναι ~ κακού??? μου — [phrase]к моему несчастью[/phrase];

III μέ дох. 1) (при обознач. прибавления) к;
          ~ τούτοις — к тому же;
          ~ τοίς άλλοις — [phrase]ко всему прочему, кроме всего прочего[/phrase];
2) (при обознач. близости) :
          αι ~ τή θαλασσή πόλεις — прибрежные города#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово к? — πρός
как на (ново)греческом будет слово к? — πρός
как на (ново)греческом будет слово к? — πρός
как на (ново)греческом будет слово по отношению к? — πρός
как на (ново)греческом будет слово для? — πρός
как на (ново)греческом будет слово ради? — πρός
как на (ново)греческом будет слово к? — πρός
как на (ново)греческом будет слово ближе к? — πρός
как на (ново)греческом будет слово на? — πρός
как на (ново)греческом будет слово для? — πρός
как на (ново)греческом будет слово в? — πρός
как на (ново)греческом будет слово за? — πρός
как на (ново)греческом будет слово ради? — πρός
как на (ново)греческом будет слово к? — πρός
как с (ново)греческого переводится слово πρός? — к, к, к, по отношению к, для, ради, к, ближе к, на, для, в, за, ради, к


μαντέκαορφανεύωεξοργισμόςεξευμενισμόςκαλαμποκόσουπαδιακοσάριστρυφνόςλουλουδάτοςξελακκώνωαντεισαγγελέαςκηρόςγλυκοφεγγοβολώδιάσφιγξηώσπουμαθέφθινόπωροελκωσηκατάκαυσηδιλοχίτηςανέξοδοςεγκεντρίζω
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit