λαθραία

формы словаβ
λαθραία
1. τά контрабандный товар;

2. тайно, тайком, украдкой; втайне; потихоньку; нелегально#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово контрабандный товар? — λαθραία
как на (ново)греческом будет слово тайно? — λαθραία
как на (ново)греческом будет слово тайком? — λαθραία
как на (ново)греческом будет слово украдкой? — λαθραία
как на (ново)греческом будет слово втайне? — λαθραία
как на (ново)греческом будет слово потихоньку? — λαθραία
как на (ново)греческом будет слово нелегально? — λαθραία
как с (ново)греческого переводится слово λαθραία? — контрабандный товар, тайно, тайком, украдкой, втайне, потихоньку, нелегально


ανάπαλσηαπόθεσημαντήλαλωλαμάραωταρίασυμπλέωαναμιμνήσκομαιαθυροστομίατηλεπάθειατεμαχισμόςξαμολλιέμαιδίπρακτοςεκπλήττωτιμαριθμικόςαβερτοσύνηβουβαλοτόμαροκεραμικόςπεριέταμονπερίβλημαπτερωτόςαντιστοιχώ
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit