αόριστ|ος

формы словаβ
αόριστ|ος
1. 1) неопределенный, неограниченный, бессрочный;
          επ' ~ον — на неопределённое время;
          ~η άδεια — бессрочный отпуск;
2) неопределённый, неясный, расплывчатый; туманный, смутный;
          ~ον προαίσθημα — смутное предчувствие;
          ~ες γνώμες — неопределённые взгляды;
3) арам. неопределённый;
          ~η αντωνυμία — неопределённое местоимение;

2. (о) гραм. аорист#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово неопределенный? — αόριστος
как на (ново)греческом будет слово неограниченный? — αόριστος
как на (ново)греческом будет слово бессрочный? — αόριστος
как на (ново)греческом будет слово неопределённый? — αόριστος
как на (ново)греческом будет слово неясный? — αόριστος
как на (ново)греческом будет слово расплывчатый? — αόριστος
как на (ново)греческом будет слово туманный? — αόριστος
как на (ново)греческом будет слово смутный? — αόριστος
как на (ново)греческом будет слово неопределённый? — αόριστος
как на (ново)греческом будет слово аорист? — αόριστος
как с (ново)греческого переводится слово αόριστος? — неопределенный, неограниченный, бессрочный, неопределённый, неясный, расплывчатый, туманный, смутный, неопределённый, аорист


υποδεσπόζουσασάραστερνόςνημάτωμαβραδύτηταεκποιήσιμοςπροβολικόςγαλήνιοςγνεφτάανεπίγνωτααποδίνωσυλλέκτριααναρχοαυτόνομοςιεροδίκηςαμύητοςαγροκατοικίασαλάγισμαπυληπατριαρχικόςστενοσόκακοάφραστος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit