έμ

формы словаβ
έμ
1. επιφ. (έ μά) ну; ну и; ну а;
          έμ ποιος σού φταίει — [phrase]ну, а кто же виноват!; сам (же) и виноват![/phrase];
          πολιτικά συζητάτε; ~ έμ τί νά πούμε; ο — [phrase]политике говорите? - ну, а что же нам (ещё) делать?[/phrase];
          έμ τί νόμιζες! — [phrase]ну, а ты как думал?[/phrase];
          έμ τί νά γίνει! — [phrase]ну что же поделаешь![/phrase];
          έμ δέν υποφέρεσαι! — (ну тебя) [phrase], ты просто невыносим![/phrase];
          έμ πάψε πιά! — [phrase]ну перестань, наконец![/phrase];

2. σύνδ. 1) (присоед.) :
          έμ... έμ... — и... и...; не только..., но и...;
          έμ φτωχός, έμ άρρωστος — он не только беден, но и болен;
2) (против.) а;
          έμ σάν γυρίσει ο πατέρας; — [phrase]а если вернётся отец?[/phrase];
3) (причинно-следственный) ну(__,__) так... ;
          λέω νά τόν ξυπνήσουμε. - Έμ νά τόν ξυπνήσουμε — [phrase]думаю, его надо разбудить. - ну, так давай разбудим его[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово ну? — έμ
как на (ново)греческом будет слово ну и? — έμ
как на (ново)греческом будет слово ну а? — έμ
как на (ново)греческом будет слово а? — έμ
как на (ново)греческом будет слово ну, так...? — έμ
как с (ново)греческого переводится слово έμ? — ну, ну и, ну а, а, ну, так...


υφηγήτριαληστοτρόφοςξασπρίζωψιττακίζωαειπάρθενοςδιπλαρώνωμεταβατικάαφιλοθεάμωνεγκοπεύςμηδενικόςελεητικόςὠτακουστέωρακήυστεροσκόπιονπτυχωσιγενήςευπορίασυγκλονισμόςαίσιαυπεύθυνοςβαρώεπιστήριγμα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit