κοινός

формы словаβ
κοινός
1) общий; совместный;
          ~ό χαρακτηριστικό — общая черта;
          ~ή υπόθεση — общее дело;
          ~ό καλό — общее благо;
          ~ά έξοδα (συμφέροντα) — общие расходы (интересы) ;
          η ~ή αυλή — общий двор;
          μέ ~ές προσπάθειες — общими усилиями;
          από ~ού — сообща, совместно;
2) публичный, общественный;
3) обычный, обыкновенный; простой, обыденный; заурядный, средний;
          ~οί θνητοί — простые смертные;
4) грам. общий, обоюдный (о роде);

===
          ~ή γνώμη — общественное мнение; общественность;
          ~ νούς — здравый смысл;
          ~ τόπος — общее место, избитая, прописная истина;
          ~ή (γυναίκα) — публичная женщина, проститутка;
          ~ο μυστικό — секрет полишинеля;
          τίποτε τό ~ό — ничего общего



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово общий? — κοινός
как на (ново)греческом будет слово совместный? — κοινός
как на (ново)греческом будет слово публичный? — κοινός
как на (ново)греческом будет слово общественный? — κοινός
как на (ново)греческом будет слово обычный? — κοινός
как на (ново)греческом будет слово обыкновенный? — κοινός
как на (ново)греческом будет слово простой? — κοινός
как на (ново)греческом будет слово обыденный? — κοινός
как на (ново)греческом будет слово заурядный? — κοινός
как на (ново)греческом будет слово средний? — κοινός
как на (ново)греческом будет слово общий? — κοινός
как на (ново)греческом будет слово обоюдный? — κοινός
как с (ново)греческого переводится слово κοινός? — общий, совместный, публичный, общественный, обычный, обыкновенный, простой, обыденный, заурядный, средний, общий, обоюдный


ημιαναισθησίαδιάβημαπρομελέτηκαρσινόςακρέμαστοςανάβρασμαχαροπούλικατιφεδένιοςελαιουργόςκυοφορώαναπάλλομαιγαλλοπούλακόλλοψαγριοπετεινόςφωλείαασχημόμουτροερυθριώερημώνωδιασώζωπρόσθημανομιμότητα




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit