σύμφων|ος

формы словаβ
σύμφων|ος
1) согласный (на что-л.);
          είμαι ~ — [phrase]я согласен[/phrase];
          μένω ~ — давать согласие, соглашаться (что-л. сделать) ;
2) согласный (с кем-л.); единодушный;
          είμαι ~ μέ κάποιον (κάτι) — быть согласным с кем-л. (с чем-л.) ;
3) соответствующий, соответственный, согласующийся;
          οι πράξεις του είναι ~ες πρός τους λόγους του — [phrase]его слова не расходятся с делами[/phrase];

===
          εκ συμφώνου — а) с согласия, по согласию; б) согласованно;
          έπραξαν τούτο εκ συμφώνου πρός τόν αρχηγόν των — [phrase]они сделали это с согласия своего начальника[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово согласный? — σύμφωνος
как на (ново)греческом будет слово согласный? — σύμφωνος
как на (ново)греческом будет слово единодушный? — σύμφωνος
как на (ново)греческом будет слово соответствующий? — σύμφωνος
как на (ново)греческом будет слово соответственный? — σύμφωνος
как на (ново)греческом будет слово согласующийся? — σύμφωνος
как с (ново)греческого переводится слово σύμφωνος? — согласный, согласный, единодушный, соответствующий, соответственный, согласующийся


πολωτικόςματαγίνομαιανεξόδιαστοςκυπάρισσοςπροειδοποιούμαιμπάσιμοεξανθηματικόςηρωίδαπισωγύρισμαπεριχαράκωσηπλοϊμότηταανταρθριτικόςυπονομευτικόςδιαζωννύωκολύβριοαμπηρωτόςαραιόσαρκοςπιθηκόμορφοςβρωμιάρικοςφροξινάνθιδημοσιοποιώ
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit