πλησιάζω

формы словаβ
πλησιάζω
1. 1) сближать, приближать; придвигать;
2) подходить, приближаться (к кому-л.); догонять (кого-л.);
3) сближаться (с кем-л.), устанавливать контакт, дружить (с кем-л.); быть близким (к кому-л.);
          κανείς δέν τόν ~ει — [phrase]никто с ним не дружит[/phrase];
          δέν ξέρεις πώς νά τόν πλησιάσεις — [phrase]не знаешь, как к нему подступиться[/phrase];
4) жить, иметь половые сношения;
          δέν ~ει τήν γυναίκα του — [phrase]он не живёт со своей женой[/phrase];

2. 1) подходить; приближаться, придвигаться; подъезжать;
          ~ουμε στή Μόσχα — [phrase]мы подъезжаем к Москве[/phrase];
          τό σύννεφο ~ει — [phrase]туча надвигается[/phrase];
2) перен. подступать, подступаться (к кому-л.); подъезжать, подкатываться (прост.);
3) перен. подходить, приближаться, надвигаться;
          ~ει τό καλοκαίρι — [phrase]приближается лето, лето не за горами[/phrase];
          η ώρα πλησίασε — [phrase]настал час, пробил час[/phrase];
4) быть похожим, приближаться;
          τό χρώμα τού φουστανιου ~ει λίγο πρός τό γκρί — [phrase]платье сероватого цвета[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово сближать? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово приближать? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово придвигать? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово подходить? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово приближаться? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово догонять? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово сближаться? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово устанавливать контакт? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово дружить? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово быть близким? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово жить? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово иметь половые сношения? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово подходить? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово приближаться? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово придвигаться? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово подъезжать? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово подступать? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово подступаться? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово подъезжать? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово подкатываться? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово подходить? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово приближаться? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово надвигаться? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово быть похожим? — πλησιάζω
как на (ново)греческом будет слово приближаться? — πλησιάζω
как с (ново)греческого переводится слово πλησιάζω? — сближать, приближать, придвигать, подходить, приближаться, догонять, сближаться, устанавливать контакт, дружить, быть близким, жить, иметь половые сношения, подходить, приближаться, придвигаться, подъезжать, подступать, подступаться, подъезжать, подкатываться, подходить, приближаться, надвигаться, быть похожим, приближаться


φιαλοδόχηεισέχωστρεφοποδίαταυτόαιμοςλουλούδισμαλαδέμποραςδιαχωρωπαρασημαίνωγλεντοκοπάωμιμόρχημαμοτοσακόανερράγηνβλάβηπανηγυριστήςαμπελοστάφυλοαργυρόχωμακαταναυμαχώαβάντσααποχρωμάτισμόςαντρείαεξωστικός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit