μέν

формы словаβ
μέν
(ставится всегда после слова, к которому относится противопоставление) 1) (в сочетании с союзами δέ, άλλα, όμως или αλλ' όμως, δ'όμως, όμως δέ и др., а тж. с наречиями οτέ, άλλοτε и др. на русский язык обычно не переводятся) :
          έχει ~ μνήμη, τού λείπει όμως η κρίση — [phrase]у него есть память, но отсутствует способность суждения[/phrase];
          ήλθε ~, άλλ' ανεχώρησε ευθύς — [phrase]он пришёл, но тотчас же ушёл[/phrase];
2) (в сочетании с другими союзами или наречиями) :
          οτέ ~... οτέ δέ... и άλλοτε ~... άλλοτε δέ... — то... то...;
          άλλοι ~... άλλοι δέ... — одни... другие же...;
          εάν ~... εάν δέ... — либо... либо;
          ναι ~... άλλα — безусловно... но...;
3) (в сочетании с артиклем выступает в роли указательного местоимения) :
          ο ~... ο δέ... — этот... тот... или один... другой...;
          καί ο ~ καί ο δέ — и тот и другой#(ново)греческий словарькак с (ново)греческого переводится слово μέν? —


αδεξιωσύνημπαουλοντίβανομερμήγκιασμαξοδεύτραλαοπρόβλητοςτύφοςάλλωςλεξικογραφίαπαιδαγωγόςγαλένααφέψησηαποθανατίζωλήμμαπαρωτίδαμαγουλάδεςεξαλλαγήδραστικόςαλληλανεμίαδεινολογίαγελαστήςμεταξοσκωληκοτροφία
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit