αντίπαλ|ος

формы словаβ
αντίπαλ|ος
1. 1) противный, враждебный; неприятельский, вражеский;
2) соперничающий, состязающийся;

2. (о) 1) противник; неприятель, враг;
          τό ~ον δέος — страх перед врагом;
2) спорт. соперник



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово противный? — αντίπαλος
как на (ново)греческом будет слово враждебный? — αντίπαλος
как на (ново)греческом будет слово неприятельский? — αντίπαλος
как на (ново)греческом будет слово вражеский? — αντίπαλος
как на (ново)греческом будет слово соперничающий? — αντίπαλος
как на (ново)греческом будет слово состязающийся? — αντίπαλος
как на (ново)греческом будет слово противник? — αντίπαλος
как на (ново)греческом будет слово неприятель? — αντίπαλος
как на (ново)греческом будет слово враг? — αντίπαλος
как на (ново)греческом будет слово соперник? — αντίπαλος
как с (ново)греческого переводится слово αντίπαλος? — противный, враждебный, неприятельский, вражеский, соперничающий, состязающийся, противник, неприятель, враг, соперник


σταθμίςακριτοέπειασυναρχίαζαρζαβατικόγυμνόστηθοςλοιμικόκάθεξηαπαράγραπτοςμάζευμαημισκοτεινόςμονωδίααιματεμεσίααγαπητικόςνεότεραασκητικόςχώρησητροφόςμπουνατσάρειακαριαίωςαποκρυφιολογίασχολιαστικός




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit