έκδοση

формы словаβ
έκδοση
η 1) выдача (документа и т. п.);
          ~ εισιτηρίων (διαβατηρίου) — выдача билетов (паспорта) ;
          ~ γραμματίου (или συναλλαγματικής) — выдача векселя;
2) выпуск;
          ~ χαρτονομισμάτων (γραμματοσήμων) — выпуск денег (марок) ;
3) опубликование; издание (тж. книга);
          ~ διατάγματος — издание указа;
          ~ του λεξικού (τού περιοδικού) — издание словаря (журнала) ;
          πολυτελής ~ — роскошное издание;
4) выдча (преступника и т. п.);
5) вынесение, объявление (решения)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово выдача? — έκδοση
как на (ново)греческом будет слово выпуск? — έκδοση
как на (ново)греческом будет слово опубликование? — έκδοση
как на (ново)греческом будет слово издание? — έκδοση
как на (ново)греческом будет слово выдча? — έκδοση
как на (ново)греческом будет слово вынесение? — έκδοση
как на (ново)греческом будет слово объявление? — έκδοση
как с (ново)греческого переводится слово έκδοση? — выдача, выпуск, опубликование, издание, выдча, вынесение, объявление


λιγδιάρηςαπόσχολαδιαμηνύωλεχούδιχαλικοστρωμένοςονοματοπαίγνιονκλαυθμυρίζωειδημοσύνηοδοστρωτήραςανισομερώςλεμονοστείφτηςτριγύρωαρράβδιστοςκαταπίσινοςγνώμοναςπάνωκατοπτροποιείονπηλώδηςαμμοθήκηκονιατήςδιεθνιστική
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit