υπέρβαση

формы словаβ
υπέρβαση
η 1) превышение;
          ~ δαπανών — перерасход;
          κάνω ~ καθηκόντων (δικαιωμάτων) — превышать свои полномочия (права) ;
          κάνω ~ τής αρμοδιότητας μου — превышать свою власть, свою компетенцию;
          καθ' ~ιν τού ωρισμένου αριθμού — сверх установленного лимита;
          ~ αμύνης — юр. превышение предела необходимой самообороны;
2) преодоление (трудностей, препятствий и т. п.);
          ~ εμποδίου — преодоление препятствия;
3) переваливание (через хребет)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово превышение? — υπέρβαση
как на (ново)греческом будет слово преодоление? — υπέρβαση
как на (ново)греческом будет слово переваливание? — υπέρβαση
как с (ново)греческого переводится слово υπέρβαση? — превышение, преодоление, переваливание


αόμματοςπουτσαράςαλμανάχκαρόδρομοςξυλότοιχοςδίφροςυπακτικόωσάνάθεοςκαλοπερνάωλογχοειδήςπεντάγλωσσοςστερνοπαίδιεπίκλισηεπιπωματισμόςμπατζανάκαιναξανάβωανεπιδίκαστοςάρραφτοςτεσσαρακονθήμεροξεβγαίνω
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit