ταιριάζω

формы словаβ
ταιριάζω
(αόρ. (ε)ταίριασα и (ε)ταίριαξα) 1. 1) подбирать пару (предметов); подбирать под пару, под стать (о людях);
2) приводить в соответствие; приспосабливать; прилаживать, пригонять, подгонять; сочетать (с чем-л.), подбирать под тон (к другому предмету);
          ~ τό σακκάκι μέ τό πανταλόνι — подобрать брюки к пиджаку;

===
          τά ταιριάσαμε — [phrase]мы поладили[/phrase];

2. 1) подходить; соответствовать, быть впору, годиться;
          τό κλειδί δέν ~ει — [phrase]ключ не подходит[/phrase];
2) быть под пару, под стать; [x:trans]быть под пару,быть под стать[/x:trans]
          δέν τής ~ει — [phrase]он ей не ровня, не пара[/phrase];

===
          δέν ~ει — [phrase]не подобает, не приличествует[/phrase];
          δέν ~ουν τά χνότα μας — а) [phrase]мы не сходимся характерами;[/phrase] б) [phrase]мы расходимся во взглядах, наши мнения расходятся[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово подбирать пару? — ταιριάζω
как на (ново)греческом будет слово подбирать под пару? — ταιριάζω
как на (ново)греческом будет слово приводить в соответствие? — ταιριάζω
как на (ново)греческом будет слово приспосабливать? — ταιριάζω
как на (ново)греческом будет слово прилаживать? — ταιριάζω
как на (ново)греческом будет слово пригонять? — ταιριάζω
как на (ново)греческом будет слово подгонять? — ταιριάζω
как на (ново)греческом будет слово сочетать? — ταιριάζω
как на (ново)греческом будет слово подбирать под тон? — ταιριάζω
как на (ново)греческом будет слово подходить? — ταιριάζω
как на (ново)греческом будет слово соответствовать? — ταιριάζω
как на (ново)греческом будет слово быть впору? — ταιριάζω
как на (ново)греческом будет слово годиться? — ταιριάζω
как на (ново)греческом будет слово быть под пару? — ταιριάζω
как на (ново)греческом будет слово быть под стать? — ταιριάζω
как с (ново)греческого переводится слово ταιριάζω? — подбирать пару, подбирать под пару, приводить в соответствие, приспосабливать, прилаживать, пригонять, подгонять, сочетать, подбирать под тон, подходить, соответствовать, быть впору, годиться, быть под пару, быть под стать


αποστρατείακαταλαλήτριαπάλεμαακριβολογώκαλίγαψηλαφισμόςκεφαλώνωολόϊσιαύδρευσηδελφινιέρααναμέτρησητοπικισμόςτριβοφωταύγειαετερομιξίακηπάριοολάκεροςετεροσκελήςμακρότητανυμφομανήςμπλαστρώνωντερέμπεης
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit