εκπίπτω

формы словаβ
εκπίπτω
(αόρ. (ε)ξέπεσα) 1. 1) выпадать; падать вниз;
2) перен. приходить в упадок;
3) лишаться (чина, должности и т. п.); терять (право);
          ~ τού βαθμού μου — лишаться чина;
          ~ τού δικαιώματος — терять право;
4) падать (в чьём-л. мнении), терять репутацию;
          ~ εν τή κοινή συνειδήσει — пасть в глазах общества;
          η υπόληψη του εξέπεσε πολύ — [phrase]его репутация сильно пошатнулась[/phrase];
5) падать, снижаться (о цене);
          τά σταφύλια εξέπεσαν — [phrase]цены на виноград снизились[/phrase];
6) разоряться, беднеть;
          από τόν πόλεμο πολλοί πλούτισαν καί πολλοί εξέπεσαν — [phrase]на войне многие разбогатели и многие разорились[/phrase];
7) мор. дрейфовать;
8) отпадать, исключаться;
          η εκδοχή αυτή τώρα ~ει — [phrase]этот вариант теперь исключается[/phrase];
9) деградировать, морально пасть;

2. μετ. снижать цену, уценить; делать скидку;
          μού 'ξέπεσε χίλιες δραχμές από τό λογαριασμό — [phrase]он сбавил цену на тысячу драхм[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово выпадать? — εκπίπτω
как на (ново)греческом будет слово падать вниз? — εκπίπτω
как на (ново)греческом будет слово приходить в упадок? — εκπίπτω
как на (ново)греческом будет слово лишаться? — εκπίπτω
как на (ново)греческом будет слово терять? — εκπίπτω
как на (ново)греческом будет слово падать? — εκπίπτω
как на (ново)греческом будет слово терять репутацию? — εκπίπτω
как на (ново)греческом будет слово падать? — εκπίπτω
как на (ново)греческом будет слово снижаться? — εκπίπτω
как на (ново)греческом будет слово разоряться? — εκπίπτω
как на (ново)греческом будет слово беднеть? — εκπίπτω
как на (ново)греческом будет слово дрейфовать? — εκπίπτω
как на (ново)греческом будет слово отпадать? — εκπίπτω
как на (ново)греческом будет слово исключаться? — εκπίπτω
как на (ново)греческом будет слово деградировать? — εκπίπτω
как на (ново)греческом будет слово морально пасть? — εκπίπτω
как на (ново)греческом будет слово снижать цену? — εκπίπτω
как на (ново)греческом будет слово уценить? — εκπίπτω
как на (ново)греческом будет слово делать скидку? — εκπίπτω
как с (ново)греческого переводится слово εκπίπτω? — выпадать, падать вниз, приходить в упадок, лишаться, терять, падать, терять репутацию, падать, снижаться, разоряться, беднеть, дрейфовать, отпадать, исключаться, деградировать, морально пасть, снижать цену, уценить, делать скидку


δουρβάνακουφάριψυλλιάζωτρίκακατασίγητοςθέμελοαναγκαιότηταχελώνιονονείρεμαεκφυλλίζωχυδαϊστήςαψινθάτονιόβλαστοςψηγματολόγοςαεροστατικόςοργιλότηταχώρησηχαλβατζήςσαποονόφουσκαμπαστούναγέλωτας
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit