αντίλαλ|ος

формы словаβ
αντίλαλ|ος
ο эхо, отзвук, отголосок; отражение (звука)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово эхо? — αντίλαλος
как на (ново)греческом будет слово отзвук? — αντίλαλος
как на (ново)греческом будет слово отголосок? — αντίλαλος
как на (ново)греческом будет слово отражение? — αντίλαλος
как с (ново)греческого переводится слово αντίλαλος? — эхо, отзвук, отголосок, отражение


ορχούμαιαγριάδατελειομανίαμετουσιούμαιαρχηγίακόβωπληρεξουσιότηταδηλονότικαταρτισμένοςλεμφοκοκκιωμάτωσημπεκροπίνωλιμεναρχίαμονόχορδοςωοτόκατσουβαλάκιμπιχλιμπίδιαγεννοβολιέμαιμουλαράκιάθυρμασκαρούσαλαγιάζω
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit