φώς

формы словаβ
φώς
(γεν. φωτός, мн.ч. φώτα) τό 1) свет, освещение, огонь;
          φυσικό ~ — естественный свет;
          διάχυτο ~ — рассеянный свет;
          τεχνητό ~ — искусствеппое освещение;
          ηλεκτρικό ~ — электрический свет, электрическое освещение;
          η δέσμη (άκτίνων) φωτός — физ. световой поток; пучок лучей;
          ανάβω τό ~ — зажигать свет;
          σβήνω τό ~ — гасить свет;
          στό δωμάτιο έχει ~ — [phrase]в комнате светло[/phrase];
          στό ~ τής σελήνης — при свете луны;
          μέ τό ~ τής λάμπας — при свете лампы;
          κοιτάζω κάτι στό ~ — рассматривать что-л. на свет;
2) (мн.ч. φώτα) огни;
          συνθηματικά (или διακριτικά) φώτα — сигнальные огни;
          τά φώτα τής πόλης — огни города;
3) зрение;
          χάνω τό ~ μου — терять зрение;
4) свет, сияние;
5) мн.ч. знания; мудрость; просвещение, духовная культура;
          η Μόσχα είναι η πόλη τών φώτων — [phrase]Москва - город высокой духовной культуры[/phrase];
          επικαλούμαι τά φωτά σας — [phrase]я обращаюсь к вашим знаниям, к вашему опыту[/phrase];
6) перен. светик (обращение);
          ~ μου! — [phrase]светик мой![/phrase];
7) жив. освещение;

===
          ~ φανάρι или ~ φανερό — яснее ясного, явно, очевидно; шито белыми нитками;
          βλέπω τό ~ τής ημέρας — жить на свете, существовать;
          βλέπω τό ~ τής δημοσιότητας — увидеть свет, быть опубликованным;
          φέρω εις ~ (или φέρνω σέ ~) — выставлять наружу, обнаруживать; разоблачать;
          έρχομαι εις ~ — уст.??? выйти на свет, наружу, обнаружиться;
          (ορκίζομαι) στό ~ μου! — [phrase]чтоб мне ослепнуть![/phrase];
          χύνω ~ επάνω σέ κάτι — проливать свет на что-л.;
          τού άλλαξε τά φώτα — [phrase]он ему так врезал(__,__) что у него искры из глаз посыпались[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово свет? — φώς
как на (ново)греческом будет слово освещение? — φώς
как на (ново)греческом будет слово огонь? — φώς
как на (ново)греческом будет слово огни? — φώς
как на (ново)греческом будет слово зрение? — φώς
как на (ново)греческом будет слово свет? — φώς
как на (ново)греческом будет слово сияние? — φώς
как на (ново)греческом будет слово знания? — φώς
как на (ново)греческом будет слово мудрость? — φώς
как на (ново)греческом будет слово просвещение? — φώς
как на (ново)греческом будет слово духовная культура? — φώς
как на (ново)греческом будет слово светик? — φώς
как на (ново)греческом будет слово освещение? — φώς
как с (ново)греческого переводится слово φώς? — свет, освещение, огонь, огни, зрение, свет, сияние, знания, мудрость, просвещение, духовная культура, светик, освещение


στεναγμόςμυθοποιητικόςψωμάδικοσυνταγογράφησηκουρέλιασμαυμνωδίααλευρίτικοςαπριλιάτικαεπιτηδειότηςλεξικολογίακιλίμιαραμάθααντιπροκαλώελοχαρήςανάτριχοςψειριάρικοςαπομαυρίζωπολυθρύλητοςελαφροπαρμένοςμεντέριαναστατώνομαι
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit