αμμή

формы словаβ
αμμή
1. а, однако, но;
          ~ τί νόμιζες (τί θάρρευες); — а ты что думал?;

2. обязательно, конечно, ну да;
          θά 'ρθεις λοιπόν τό βράδυ; - ~; — значит вечером придёшь? - А как же, обязательно, ты ещё спрашиваешь?;
          ~ δέ, αμ' δε, ~ δά, αμ' δά — (да) нет#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово а? — αμμή
как на (ново)греческом будет слово однако? — αμμή
как на (ново)греческом будет слово но? — αμμή
как на (ново)греческом будет слово обязательно? — αμμή
как на (ново)греческом будет слово конечно? — αμμή
как на (ново)греческом будет слово ну да? — αμμή
как с (ново)греческого переводится слово αμμή? — а, однако, но, обязательно, конечно, ну да


επικρεμάμενοςέποψηλινόδετοςοισυνήχησηανταποκριτήςσόττοςκονιακάκινερούλιασμαζυγολόγιοχαλκοχυτικήανανθήςρωμανικόςδιημερεύωνσυμμύωεύσκιοςανακαινισμένοςβολφράμιοκούρεμααντιπροτείνωτρεχούμενος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit