υπηρεσία

формы словаβ
υπηρεσία
η 1) служба, исполнение служебных обязанностей;
          στρατιωτική (κρατική) ~ — военная (государственная) служба;
          στίς ώρες τής ~ς — в служебное время;
          μπαίνω στήν ~ — поступать на службу;
          αναλαμβάνω ~ — приступать к иснолнению служебных обязанностей;
          καλώ εις στρατιωτικήν ~ν — призывать на военную службу;
          δυανύω ενεργόν ~ν — находиться на действительной службе;
          απολύομαι τής ~ς — быть уволенным со службы;
          εκτελώ ~ — нести службу;
          έπαθε εν ~ — [phrase]он пострадал при исполнении служебных обязанностей[/phrase];
2) дежурство; наряд, вахта;
          έχω ~ν или είμαι τής ~ς — дежурить, быть дежурным;
          παραλαμβάνω (παραδίδω) ~ν — принимать (сдавать) дежурство;
3) стаж (работы);
          εχω τριάντα χρόνια ~ — [phrase]иметь тридцатилетний стаж работы[/phrase];
          συνεπλήρωσα τά έτη τής ~ς — [phrase]я заработал себе пенсию[/phrase];
4) услуга;
          προσφέρω ~ — оказать услугу;
          προσφέρω τίς ~ες μου — предлагать свой услуги;
5) обслуживающий персонал; прислуга (собир.);
6) ведомство; служба; учреждение;
          δημόσια ~ — государственное учреждение;
          στρατιωτική (πολιτική) ~ — военное (гражданское) ведомство;
          διπλωματική ~ — дипломатическая служба, дипслужба;
          οικονομική ~ — финансовое ведомство; финансовый орган;
          ταχυδρομική ~ — почтовая служба, почтовое ведомство;
          υγειονομική (τελωνιακή, μυστική) ~ — санитарная (таможенная, секретная) служба;
          πυροσβεστική ~ — пожарная охрана;
          μετεωρολογική ~ — служба (или бюро) погоды#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово служба? — υπηρεσία
как на (ново)греческом будет слово исполнение служебных обязанностей? — υπηρεσία
как на (ново)греческом будет слово дежурство? — υπηρεσία
как на (ново)греческом будет слово наряд? — υπηρεσία
как на (ново)греческом будет слово вахта? — υπηρεσία
как на (ново)греческом будет слово стаж? — υπηρεσία
как на (ново)греческом будет слово услуга? — υπηρεσία
как на (ново)греческом будет слово обслуживающий персонал? — υπηρεσία
как на (ново)греческом будет слово прислуга? — υπηρεσία
как на (ново)греческом будет слово ведомство? — υπηρεσία
как на (ново)греческом будет слово служба? — υπηρεσία
как на (ново)греческом будет слово учреждение? — υπηρεσία
как с (ново)греческого переводится слово υπηρεσία? — служба, исполнение служебных обязанностей, дежурство, наряд, вахта, стаж, услуга, обслуживающий персонал, прислуга, ведомство, служба, учреждение


αφθονιακόςαφροσαλιάζωεφημερίδασμήνοςλέγομαιμπάσταρδοςχορτασμένοςακούρδιστοςταχόμετροπολυπότηςεικονολατρείακακοσήμαδοςνερολούλουδοπαράστασητίτθηαραδιαστόςπόρπηαναμφίβολοςαερομάχοςδιημερίδααερόπλανο
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit