είδ|ος

формы словаβ
είδ|ος
το 1) вид, форма; образ;
          εν είδει — в форме, наподобие;
2) род, сорт;
          τί είδους άνθρωπος είναι αυτός; — [phrase]что он за человек?[/phrase];
          παντός είδους βιβλία — всякого рода книги;
          διαφόρων ~ών εμπορεύματα — разного рода товары;
          ~ών-~ών — всякого рода, разные;
3) биол. вид, разновидность;
4) предмет, изделие, товар;
          βιομηχανικά είδη — промышленные товары, промтовары;
          είδη ραπτικής — швейные изделия;
          είδη πολυτελείας — предметы роскоши;
          πληρώνω εις ~ — платить натурой;
          ανταλλάζω ~ μέ ~ — менять товар на товар;
5) филос. форма#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово вид? — είδος
как на (ново)греческом будет слово форма? — είδος
как на (ново)греческом будет слово образ? — είδος
как на (ново)греческом будет слово род? — είδος
как на (ново)греческом будет слово сорт? — είδος
как на (ново)греческом будет слово вид? — είδος
как на (ново)греческом будет слово разновидность? — είδος
как на (ново)греческом будет слово предмет? — είδος
как на (ново)греческом будет слово изделие? — είδος
как на (ново)греческом будет слово товар? — είδος
как на (ново)греческом будет слово форма? — είδος
как с (ново)греческого переводится слово είδος? — вид, форма, образ, род, сорт, вид, разновидность, предмет, изделие, товар, форма


ακατεύθυντοςανθηφορίακαντηλιέριραφινάρισμαφαινόμενο θερμοκηπίουκυμάτισμααισχρολόγημαδιασκέλισμακομπλιμεντάρωομματόφυλλααυτόγραφοςμικροχημείαάλκιμοςεβίβααποκλείνομαιεφημερεύωγυψάδικοεφημεριδοφάγοςπλοϊμότηςλεμονήςδιάραχο
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit