γωνιά

формы словаβ
γωνιά
η 1) камин, очаг; место у камина;
2) перен. угол, приют, пристанище; клуб;
3) перен. уголок;
          κόκκινη ~ — красный уголок;
          σέ κάθε ~ τής γής — во всех уголках земли;
          η ~ τού παιδιού — а) детский уголок; б) страница для детей (в газете и т. п.) ;
4) тех. угольник;
          κανονίζω μέ τή ~ — проверять по угольнику;
5) угольник, наугольник;
6) горбушка; краюха;
          δέν τρώω τή ~ — [phrase]я не ем горбушку[/phrase];
7) клочок, небольшая часть (земли и т. п.); кусок;
          καλλιεργώ μιά ~ τόπο — обрабатывать клочок земли;
          μιά ~ ψωμί — кусок хлеба;

===
          κάθομαι σέ μιά ~ — сидеть в стороне и помалкивать;
          έμεινε στή ~ — [phrase]она осталась в девках[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово камин? — γωνιά
как на (ново)греческом будет слово очаг? — γωνιά
как на (ново)греческом будет слово место у камина? — γωνιά
как на (ново)греческом будет слово угол? — γωνιά
как на (ново)греческом будет слово приют? — γωνιά
как на (ново)греческом будет слово пристанище? — γωνιά
как на (ново)греческом будет слово клуб? — γωνιά
как на (ново)греческом будет слово уголок? — γωνιά
как на (ново)греческом будет слово угольник? — γωνιά
как на (ново)греческом будет слово угольник? — γωνιά
как на (ново)греческом будет слово наугольник? — γωνιά
как на (ново)греческом будет слово горбушка? — γωνιά
как на (ново)греческом будет слово краюха? — γωνιά
как на (ново)греческом будет слово клочок? — γωνιά
как на (ново)греческом будет слово небольшая часть? — γωνιά
как на (ново)греческом будет слово кусок? — γωνιά
как с (ново)греческого переводится слово γωνιά? — камин, очаг, место у камина, угол, приют, пристанище, клуб, уголок, угольник, угольник, наугольник, горбушка, краюха, клочок, небольшая часть, кусок


περίχαροςεγκέντρισημουσκώηλιοθεραπείαψιψίρισμαχιούμοραντσαραδιογράφημαενέταμονπεριβολάρηςπροσκυνητήςπουτσαράςκαγκουρόστεγαστικόςπτυελοδόχηκούλιαγλαδίολοκοχλίαςκηροπλάστηςακατάθετοςσάνταλο
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit