καταφέρω

формы словаβ
καταφέρω
Добивается успеха


#(ново)греческий словарькак с (ново)греческого переводится слово καταφέρω? —


αδιαφέντευτοςσυγχωρητικόςτρίφυλλοςδυναμικότητααγριόβουνοεκμηδένισηαγκαθάκιαραπόπουλοαπαράκαμπτοςπόζαμουνούχοςαμειδίασταριμαδόρακατουρλιόσκώψαμφιετηρίδαρόπαλολιάνωμαδακτυλογραφίακατασκευάστριααυτομετασχηματιστής
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit