χρέ|ος

формы словаβ
χρέ|ος
το 1) долг (денежный); задолженность;
          δημόσιο ~ — государственный долг;
          κάνω ~η — делать долги;
          μπαίνω στά ~η — влезать в долги;
          εξοφλώ (или βγάζω) τά ~η μου — гасить, уплачивать долги;
          είμαι πνιγμένος στά ~η — запутаться в долгах; быть по уши в долгах;
2) долг, обязанность;
          έχω ~ νά ... — [phrase]я должен [/phrase] (что-л. сделать) ;
          κάνω τό ~ μου — исполнять свой долг;
          θεωρώ ~ μου — считать своим долгом;
3) обязанности;
          υπηρεσιακά ~η — служебные обязанности;
          εκτελώ ~η δημάρχου — исполнять обязанности мэра;
          αναλαμβάνω τά ~η μου — приступать к своим обязанностям;

===
          ~ τιμής — долг чести (в карточной игре, погашаемый в течение 24-х часов) ;
          τό κοινό ~ — смерть;
          ~ μου — не за что (ответ на благодарность) ;
          όποιος αγαπά τά χρέη, έχει σύντροφο τό ψέμα — посл. [phrase]кто долги любит, тот с ложью дружит[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово долг? — χρέος
как на (ново)греческом будет слово задолженность? — χρέος
как на (ново)греческом будет слово долг? — χρέος
как на (ново)греческом будет слово обязанность? — χρέος
как на (ново)греческом будет слово обязанности? — χρέος
как с (ново)греческого переводится слово χρέος? — долг, задолженность, долг, обязанность, обязанности


εμφάνισηβραγιάσυνταξιδεύωπανηγύριπροσαρμόζωδιυλιστήριοςέποψιςβαμβακοκλώστριασαυρίδασαρίκιυαλοβάμβαξξεψυχιάζωαγριότητααντάμικοςκλάνωουζοπωλείοσυμπαίκτηςγραμματοκομιστήςκαταλαβαίνωπαραφόρτωμακαθιερωμένος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit