αγνωσία

формы словаβ
αγνωσία
η 1) незнание, неведение;
          έχω πλήρη ~ τής υπόθεσης — быть совсем не в курсе дела;
          εν ~ μου — без моего ведома;
          εξ ~ς — по незнанию, неумышленно;
2) игнорирование, пренебрежение;
          η ~ του καθήκοντος — пренебрежение долгом;

===
          κηρύττομαι εις ~ — считаться в самовольной отлучке;
3) мед. агнозия;
4) неразумность, глупость;
5) филос. непознаваемость#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово незнание? — αγνωσία
как на (ново)греческом будет слово неведение? — αγνωσία
как на (ново)греческом будет слово игнорирование? — αγνωσία
как на (ново)греческом будет слово пренебрежение? — αγνωσία
как на (ново)греческом будет слово агнозия? — αγνωσία
как на (ново)греческом будет слово неразумность? — αγνωσία
как на (ново)греческом будет слово глупость? — αγνωσία
как на (ново)греческом будет слово непознаваемость? — αγνωσία
как с (ново)греческого переводится слово αγνωσία? — незнание, неведение, игнорирование, пренебрежение, агнозия, неразумность, глупость, непознаваемость


ταχυβολίακονιορτοβριθήςανάκραοηερρέτωαετός οπρωτοβουλιακόςεγωλάτρισσαδροσοσταλίδαχωρονομίαεγωπαθήςεκκωφαίνωπολυύμνητοςμηλιώναςστιχουργόςμαζέτταςπροσήλυτοςβόριοοστρακόδερμοςαργότερουπερηφάνειαασβεστοποιός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit