άτυχ|ος

формы словаβ
άτυχ|ος
1) неудачный; неудачливый; несчастливый;
2) неплохой (о мебели; о фруктах);
          δέν είναι ~α τά μήλα τους — [phrase]у них яблоки неплохие[/phrase];
3) злополучный;
          ~ο συναπάντημα — злополучная встреча#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово неудачный? — άτυχος
как на (ново)греческом будет слово неудачливый? — άτυχος
как на (ново)греческом будет слово несчастливый? — άτυχος
как на (ново)греческом будет слово неплохой? — άτυχος
как на (ново)греческом будет слово злополучный? — άτυχος
как с (ново)греческого переводится слово άτυχος? — неудачный, неудачливый, несчастливый, неплохой, злополучный


αποπυρηνικοποιώστουπίαπίτουροςηθικολογώπολυδάπανοςσκόνταψηατομοκίνητοςαζωτοπεζικόλιζάριλιθοδομήριζάριεναποτύπωμαεπικοινωνίαονοχοκόπτηςιδιοτελήςουσιαστικοποίησηγναφεύςξεστουπωτήριαλάξευτοςευθυπορία
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit