αντιδικώ

формы словаβ
αντιδικώ
1) юр. участвовать в процессе, в тяжбе в качестве одной из сторон; [x:trans]участвовать в процессе в качестве одной из сторон, участвовать в тяжбе в качестве одной из сторон[/x:trans]
2) вести судебный процесс, тяжбу; [x:trans]вести судебный процесс,вести тяжбу[/x:trans]
3) враждовать, быть противником#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово участвовать в процессе в качестве одной из сторон? — αντιδικώ
как на (ново)греческом будет слово участвовать в тяжбе в качестве одной из сторон? — αντιδικώ
как на (ново)греческом будет слово вести судебный процесс? — αντιδικώ
как на (ново)греческом будет слово вести тяжбу? — αντιδικώ
как на (ново)греческом будет слово враждовать? — αντιδικώ
как на (ново)греческом будет слово быть противником? — αντιδικώ
как с (ново)греческого переводится слово αντιδικώ? — участвовать в процессе в качестве одной из сторон, участвовать в тяжбе в качестве одной из сторон, вести судебный процесс, вести тяжбу, враждовать, быть противником


διάνοιξησταφυλοκοκκίασηδυσλεξίααποσύρομαιτοπογραφίαπαρατυγχάνωξερολιθιάκάμποςφιλεύσπλαγχνοςψυχαρισμόςπυοδερμίααποκλαίγωνιότηκουραδούλαλεβέτιφτυσιάσκοτίζωαντιλυσσικόςσοσιαλιστικοποίησηαγριόμουτροάπιστα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit