ανερεύνητ|ος

формы словаβ
ανερεύνητ|ος
1) неисследованный;
2) недоступный для исследования; непостижимый#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово неисследованный? — ανερεύνητος
как на (ново)греческом будет слово недоступный для исследования? — ανερεύνητος
как на (ново)греческом будет слово непостижимый? — ανερεύνητος
как с (ново)греческого переводится слово ανερεύνητος? — неисследованный, недоступный для исследования, непостижимый


προεικάζομαιφαρμακοκινητικάδιφορούμενοαναροτρίαστοςπράγμαπυράγραβετεράνοςσυμμαζεύωθέσηφυλλοξήραουρανοδρόμοςβουτυρόπαιδοντοκουμεντάρισμακοκκινοσκούφαξεβγάζωπρωτευουσιάναπροσκαλώβανανέαξεμολογιούμαιπαραμελώναποστάξιμος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit