σύσταση

формы словаβ
σύσταση
1) адрес;
          δέν ξέρω τή ~ασή σου — [phrase]я не знаю твоего адреса[/phrase];
2) рекомендация (тж. характеристика), представлё1ще;
          δίχως ~άσεις δέν δέχονται — [phrase]без рекомендации не принимают на работу[/phrase];
3) состав; строение, структура;
          η ~ τού ύδατος — состав воды;
          η ~ της Ολης — строение материи;
          η ~ εδάφους — характер местности;
4) создание, образование, учреждение;
          η ~ επιτροπής — создание комиссии;
          ~ εταιρείας — учреждение (торговой) компании;
5) совет, рекомендация, указание;
6) заговор, сговор;
7) воен. общий сбор;

===
          επιστολή επί ~άσει — заказное письмо#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово адрес? — σύσταση
как на (ново)греческом будет слово рекомендация? — σύσταση
как на (ново)греческом будет слово представлё1ще? — σύσταση
как на (ново)греческом будет слово состав? — σύσταση
как на (ново)греческом будет слово строение? — σύσταση
как на (ново)греческом будет слово структура? — σύσταση
как на (ново)греческом будет слово создание? — σύσταση
как на (ново)греческом будет слово образование? — σύσταση
как на (ново)греческом будет слово учреждение? — σύσταση
как на (ново)греческом будет слово совет? — σύσταση
как на (ново)греческом будет слово рекомендация? — σύσταση
как на (ново)греческом будет слово указание? — σύσταση
как на (ново)греческом будет слово заговор? — σύσταση
как на (ново)греческом будет слово сговор? — σύσταση
как на (ново)греческом будет слово общий сбор? — σύσταση
как с (ново)греческого переводится слово σύσταση? — адрес, рекомендация, представлё1ще, состав, строение, структура, создание, образование, учреждение, совет, рекомендация, указание, заговор, сговор, общий сбор


αναδίπλωσηπρωθύστεροςκυλινδρωτόςεναποθήκευσηκανναβάτσοβόσκησηκαφετζήςδιπλοπόδιμουστάκιμεγαλειώδηςγλυκοκοιτάζωακρωνυχίαεπέλευσηγελοιογράφωσυνεργατικόςάφκιαστοςδεμάτιοσαπουνόπεραξαγναντεύωπροσκυνηματάκιφιλόλογος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit