διαφορά

формы словаβ
διαφορά
η 1) различие, разница;
          ~ τών ειδών — биол. видовое различие;
          ουσιαστική ~ — существенная разница;
          ταξική ~ — классовые различия;
          ~ στην ηλικία (στην τιμή) — разница в годах (в цене) ;
          η ~ είναι στό ότι... — разница в том(__,__) что...;
          μέ τή ~ ότι... — с той разницей(__,__) что...;
2) несогласованность, отсутствие единства; расхождение, разногласие;
          ~ απόψεων (или αντιλήψεων, γνωμών) — расхождения во взглядах, разногласия;
3) спор, конфликт;
          λύνω τή - — разрешать конфликт, спор;
4) доход, прибыль;
5) мат. остаток;

===
          άς μοιράσουμε τήν ~ — [phrase]давайте пойдём на компромисс[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово различие? — διαφορά
как на (ново)греческом будет слово разница? — διαφορά
как на (ново)греческом будет слово несогласованность? — διαφορά
как на (ново)греческом будет слово отсутствие единства? — διαφορά
как на (ново)греческом будет слово расхождение? — διαφορά
как на (ново)греческом будет слово разногласие? — διαφορά
как на (ново)греческом будет слово спор? — διαφορά
как на (ново)греческом будет слово конфликт? — διαφορά
как на (ново)греческом будет слово доход? — διαφορά
как на (ново)греческом будет слово прибыль? — διαφορά
как на (ново)греческом будет слово остаток? — διαφορά
как с (ново)греческого переводится слово διαφορά? — различие, разница, несогласованность, отсутствие единства, расхождение, разногласие, спор, конфликт, доход, прибыль, остаток


σκεπάρνιαπεράτηςηλιοστάλαχτοςπολύγνωροςπηρόςαπονέμωανθόπλεκτοςαπογένομαιαποκρατικοποίησηάναρχαχειροδικώμασκαρένιοςπηγούνιδερμόνιτριχοειδήςκαμαριέρααπόπειραχρόνοςταυρομαχώδράχνωέρευξη
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit