απαντώ

формы словаβ
απαντώ
1) отвечать;
2) встречать, натыкаться;
3) справляться;
          ~ στίς δαπάνες μου или ~ τά εξοδά μου — справляться со (своими) расходами; покрывать расходы;
4) присматривать, заботиться; охранять;
          δέν έχω ποιος νά μου ~α τά παιδιά — [phrase]у меня нет никого, кто бы мог присматривать за детьми[/phrase];

2. встречаться, употребляться, иметься (в текстах, фразах и т. п.);
          η λέξη ~α καί εις τόν Ηρόδοτον — это слово встречается и у Геродота#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово отвечать? — απαντώ
как на (ново)греческом будет слово встречать? — απαντώ
как на (ново)греческом будет слово натыкаться? — απαντώ
как на (ново)греческом будет слово справляться? — απαντώ
как на (ново)греческом будет слово присматривать? — απαντώ
как на (ново)греческом будет слово заботиться? — απαντώ
как на (ново)греческом будет слово охранять? — απαντώ
как на (ново)греческом будет слово встречаться? — απαντώ
как на (ново)греческом будет слово употребляться? — απαντώ
как на (ново)греческом будет слово иметься? — απαντώ
как с (ново)греческого переводится слово απαντώ? — отвечать, встречать, натыкаться, справляться, присматривать, заботиться, охранять, встречаться, употребляться, иметься


πλατύσωμοςλουλουδένιοςαναγάλλιαεγείρωδενδροφυτείαέλεγξηευζωίαδασιασμένοςεγχαράττωαυτοαναίρεσιςσαλόνισβώλοςγυψοπλάστριαστροφείοεγκαυστικήακαματωσύνηχάραγμαΠαράκλητοςκηφήναςνομισματικήζημία
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit