ψάλλω

формы словаβ
ψάλλω
(αόρ. έψαλα, παθ. αόρ. εψάλην) 1. 1) петь (чаще под гитару);
2) воспевать, восхвалять;
3) церк. отпевать;

===
          τού τά 'ψαλα или τού έψαλα τόν αναβαλλόμενον — [phrase]я ему намылил холку, я ему прописал ижицу[/phrase];
          τί μού ~εις; — [phrase]что за ерунду ты мне говоришь?[/phrase];
          ~ πάντα τό ίδιο τροπάρι — [phrase]тянуть одну и ту же песню[/phrase];
          θά πάψεις νά μου ~εις πάνω απ' τό κεφάλι μου — [phrase]хватит тебе ныть над моей головой[/phrase];

2. церк. петь псалмы; быть певчим



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово петь? — ψάλλω
как на (ново)греческом будет слово воспевать? — ψάλλω
как на (ново)греческом будет слово восхвалять? — ψάλλω
как на (ново)греческом будет слово отпевать? — ψάλλω
как на (ново)греческом будет слово петь псалмы? — ψάλλω
как на (ново)греческом будет слово быть певчим? — ψάλλω
как с (ново)греческого переводится слово ψάλλω? — петь, воспевать, восхвалять, отпевать, петь псалмы, быть певчим


πaτρόνακατοχήσκηνοθεσίαεπικαίωεγερσιμότηταπαρανάλωμαγαϊδουράκιμαχμούρηςτρισάξιοςχαλκεύςκοντοφέρνωστομαχοσκοπίααλλοιώςνάφθαιγγλέζικοςεργοστάσιογρύφοςετοιμοφόρτοτοςμακρήγοροςσατινάρισματουρλού




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit