ασύζευκτ|ος

формы словаβ
ασύζευκτ|ος
1) 1) не подходящий (к чему-л. - о ключе, крышке и т. п.); не соответствующий (чему-л.); не соответствующий друг другу (о характерах, супругах);
2) перен. неуместный, неподобающий;
3) непарный (об обуви и т. п.);
4) не гармонирующий (об одежде);
5) не имеющий пары (о животных);
6) непревзойдённый, несравненный;
7) несовместимый (о взглядах и т. п.);
8) не состоявший в браке;
9) холостой, неженатый; незамужняя#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово не подходящий? — ασύζευκτος
как на (ново)греческом будет слово не соответствующий? — ασύζευκτος
как на (ново)греческом будет слово не соответствующий друг другу? — ασύζευκτος
как на (ново)греческом будет слово неуместный? — ασύζευκτος
как на (ново)греческом будет слово неподобающий? — ασύζευκτος
как на (ново)греческом будет слово непарный? — ασύζευκτος
как на (ново)греческом будет слово не гармонирующий? — ασύζευκτος
как на (ново)греческом будет слово не имеющий пары? — ασύζευκτος
как на (ново)греческом будет слово непревзойдённый? — ασύζευκτος
как на (ново)греческом будет слово несравненный? — ασύζευκτος
как на (ново)греческом будет слово несовместимый? — ασύζευκτος
как на (ново)греческом будет слово не состоявший в браке? — ασύζευκτος
как на (ново)греческом будет слово холостой? — ασύζευκτος
как на (ново)греческом будет слово неженатый? — ασύζευκτος
как на (ново)греческом будет слово незамужняя? — ασύζευκτος
как с (ново)греческого переводится слово ασύζευκτος? — не подходящий, не соответствующий, не соответствующий друг другу, неуместный, неподобающий, непарный, не гармонирующий, не имеющий пары, непревзойдённый, несравненный, несовместимый, не состоявший в браке, холостой, неженатый, незамужняя


τριβείοπαρακοινοβούλιογάντζωμαγνωσιολογίαάβατοςερρωμένοςτουρλωτόςτεσσαρακονταετηρίδαεπίχειρονπεντηκοντάδραχμοφωσφοριζέεσωρράχιονακουστικάακαλαπόδιαστοςεκπαρθενευτήςαρτιφυήςγαλβανοσκόπιοαλευρόνερολιγδιάρικοςαυτόβουλοςλίσγος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit