νόμ|ος

формы словаβ
νόμ|ος
ο 1) закон (в разн. знач.);
          φυσικός ~ — закон природы;
          άγραφος ~ — неписаный закон;
          ερμηνεία τού ~ου — толкование закона;
          έκτακτος ~ — чрезвычайный закон;
          κώδικας ~ων — свод законов;
          ~οι της κοινωνικής ανάπτυξης — законы общественного развития;
          παραβαίνω τόν ~ο — нарушать закон;
          δημοσιεύω ~ο — обнародовать закон;
          ψηφίζω ~ο — принимать закон;
          ακυρώνω τόν ~ο — отменять закон;
          τουτο έχει ισχύν ~ου — [phrase]это имеет силу закона[/phrase];
          σύμφωνα μέ τό ~ο — в силу закона;
          κατά ~ον — по закону;
          παρά τόν ~ον — вопреки закону;
          εκτός ~ου — вне закона;
          κατά τό γράμμα (τό πνευμα) τού ~ου — согласно букве (духу) закона;
          εν ονόμοτι του ~ου — именем закона;
          ~οι τής κοινωνικής συμπεριφοράς — нормы общественного поведения;
          ~ τής έλξεως (или βαρύτητας) — закон всемирного тяготения;
          θειος ~ — церковная заповедь;
          ~ τής ποταπαγόρευσης — сухой закон;
2) законоположение, законодательство;
          ποινικός ~ — уголовное законодательство;
          ο Ρωμαϊκός ~ — римское право;

===
          εξ αυτού οι ~οι καί οι προφήται κρέμανται — [phrase]всё зависит от него[/phrase];
          δέν έχει ούτε πίστη ούτε ~ο — [phrase]у него нет ни чести, ни совести[/phrase]



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово закон? — νόμος
как на (ново)греческом будет слово законоположение? — νόμος
как на (ново)греческом будет слово законодательство? — νόμος
как с (ново)греческого переводится слово νόμος? — закон, законоположение, законодательство


ένσημοςασκόνιστοςζερνίκιφαλάκραςεξαρθρώνομαιεγγράφομαιβιολετίαρτιοδάκτυλοςεξαήμεροεγχελύδιοναπησχολημένοςσκούνασυναίνεσηαπόθεσησποδοειδήςβούτυροκίχλααναδείχνομαιεπιδεινώνωβωλογύρισμαζοφώδης




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit