υπο-

формы словаβ
υπο-
первая часть сложных слов, означ. :;
1) нахождение, положение под чем-л. :
          υποβρύχιος, υπόγειος; — ;
2) действие, производимое под чем-л. :
          υπογραμμίζω, υπογράφω, υπονομεύω; — ;
3) подчинённость, незначительность чего-л. :
          υπογραμματέας, υφυπουργός, υπόδουλος, υποκύπτω, υποτάσσω; — ;
4) недостаточность, неполноту, слабую степень качества:
          υποκύανος, υφάλμυρος; —
          υποψάλλω; —
          δ) — покрытие тонким слоем:
          υπάργυρος, υπόχρυσος; — ;
6) удаление, отдаление:
          υποχωρώ, υποστροφή; — ;
7) совершаемое тайно и скрытно:
          υποβόσκω, υφαρπάζω; — ;
8) побуждение к действию:
          υποκινώ, υποχρεώνω —#(ново)греческий словарькак с (ново)греческого переводится слово υπο-? —


νοικάτόρισσασυγκινημένοςβίσεκτοςσχολιασμόςολάρφανοςκαζανιάινικήξεθυμώνωβυζαρούπιτήδειοςδιαπίστωσηαυτοταπείνωσηαμμωνοειδήαπονέμωαναλάμπωαγωγιμόμετροεκκάθαρσημπάσοπολυζωίαλιχνείασκώψ
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit