καταγράφω

формы словаβ
καταγράφω
1) записывать, регистрировать; заносить, вносить (в список и т. п.);
          ~ στά πρακτικά — заносить в протокол;
2) описывать; инвентаризировать;
          ~ τήν περιουσία — описывать имущество#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово записывать? — καταγράφω
как на (ново)греческом будет слово регистрировать? — καταγράφω
как на (ново)греческом будет слово заносить? — καταγράφω
как на (ново)греческом будет слово вносить? — καταγράφω
как на (ново)греческом будет слово описывать? — καταγράφω
как на (ново)греческом будет слово инвентаризировать? — καταγράφω
как с (ново)греческого переводится слово καταγράφω? — записывать, регистрировать, заносить, вносить, описывать, инвентаризировать


μιλλι-βόλττετραμηνιαίοςβενζινάκατοςψαίνομαιατσίκνωτοςθείοςτριγωνομετρίαπεριπατώκοπρίζωδοθιήνωσηαργοταξιδεύωσκοταδισμόςεξιδανίκευσημολοσσόςεμβρυοθυλάκιοναχρεοςαριστεροποιημένοςανισόμετροςαχυροκάλυβοψοφάωανόμημα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit