άνω

формы словаβ
άνω
I επίρρ. 1. (μέ ρήματα) вверх, наверх; вверху, наверху;
          πορεύομαι ~ — идти наверх;

2. (μέ γεν.) 1) выше;
          ~ τού μηδενός — выше нуля;
          ~ τού γόνατος — выше колена;
2) сверх, выше;
          ~ τού εκατομμυρίου — свыше миллиона;
          ~ των πεντήκοντα ετών — больше пятидесяти лет;
          από πέντε ετών καί ~ — с пяти лет и выше;
3) поверх, сверху; над чём-л. ;
          ~ τής θαλάσσης — над морем;

===
          είμαι ~ κάτω — а) быть в полном беспорядке; вверх дном; б) быть очень расстроенным, возмущённым;
          τά κάνω ~ κάτω — перевернуть всё вверх дном, привести в беспорядок;
          κάνω κάποιον ~ κάτω — очень расстраивать кого-л.;
          γίνομαι ~ κάτω — очень расстраиваться, возмущаться, негодовать;
II έπίθ. верхний;
          ο ~ όροφος — верхний этаж;
          τά ~ άκρα — верхние конечности;
          ο ~ ρούς τού ποταμού — верховье реки;
          ο Άνω Δούναβις — Верхний Дунай;
          η Άνω Αίγυπτος — Верхний Египет;
          η ~ βουλή — верхняя палата, палата лордов;

===
          (αυτό) είναι ~ ποταμών — это абсурдно, нелепо#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово вверх? — άνω
как на (ново)греческом будет слово наверх? — άνω
как на (ново)греческом будет слово вверху? — άνω
как на (ново)греческом будет слово наверху? — άνω
как на (ново)греческом будет слово выше? — άνω
как на (ново)греческом будет слово сверх? — άνω
как на (ново)греческом будет слово выше? — άνω
как на (ново)греческом будет слово поверх? — άνω
как на (ново)греческом будет слово сверху? — άνω
как на (ново)греческом будет слово над? — άνω
как на (ново)греческом будет слово верхний? — άνω
как с (ново)греческого переводится слово άνω? — вверх, наверх, вверху, наверху, выше, сверх, выше, поверх, сверху, над, верхний


παγκόσμιοςπράσινοςφρουτάκιεγκόλαψηξυλόλιθοςμοναρχώστρωματάςζαβάδαγνάθοςδιωκτικόςξεθύμασμαμεταφυσικόςγέψημιάςαλογόνοπαρακυλώαχεροκάλυβοαμόντεξυλάλευροολοτρόγυρατζόκεης
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit