μεταπλαστός

формы словаβ
μεταπλαστός
ο 1) преобразование, видоизменение, переделка;
2) грам. метапласм (разносклоняемость, разноспрягаемость)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово преобразование? — μεταπλαστός
как на (ново)греческом будет слово видоизменение? — μεταπλαστός
как на (ново)греческом будет слово переделка? — μεταπλαστός
как на (ново)греческом будет слово метапласм? — μεταπλαστός
как с (ново)греческого переводится слово μεταπλαστός? — преобразование, видоизменение, переделка, метапласм


διεζευγμένοςξεροβήχωδεκαπεντασύλλαβοςτυροπιτάδικοπτερνιστήραςβαγκόν-λίτρικυμίαμισέλληναςαλαλάζωωκυποδίααγάζωτοςκαχεκτικόςορφάνιαβουτυροποιείομικρόζωορεζεδάακουβάλιστοςκατσικοκλέφτραξεκοντακιάζωπρεσβείαάναξ
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit