κολνάω

формы словаβ
κολνάω
1. 1) клеить, склеивать; наклеивать, приклеивать;
2) паять, припаивать; сваривать (металл);
3) прицеплять;
4) перен. заражать (болезнью);
          μου κόλλησες καί μένα γρίππη — [phrase]ты и меня заразил гриппом[/phrase];
5) схватывать (болезнь), заражаться;
          αυτός κόλλησε γρίππη — [phrase]он схватил грипп[/phrase];
6) приставать (к кому-л.), передаваться (кому-л. - о болезни);
7) приставать, надоедать, докучать;
8) перен. приписывать (кому-л. что-л.);
          ~ ρετσινιά — приклеивать ярлык;

2. 1) липнуть; приклеиваться;
2) припаиваться; привариваться;
3) застревать; зацепляться;
4) перен. привязываться, приставать;
          τής κόλλησε από κοντά (или από πίσω) — [phrase]он пристал, привязался к ней[/phrase];
5) перен. привязываться, становиться неотвязным (о какой-л. мысли, чувстве);
6) садиться (о пыли);
7) подгорать (о пище);
8) присыхать;
9) прижиматься;
10) присасываться (тж. перен.);
          ~ σάν βδέλλα — присосаться как пиявка;
11) худеть, тощать;

===
          δεν ~άς — а) [phrase]ты невыносим;[/phrase] б) [phrase]твои усилия напрасны[/phrase];
          δεν ~άει — [phrase]этому никто не верит[/phrase];
          ~ κάποιον στόν τοίχο — а) припереть (__кого-л.__) к стенке; заставить (__кого-л.__) замолчать; б) смешать (__кого-л.__) с грязью#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово клеить? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово склеивать? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово наклеивать? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово приклеивать? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово паять? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово припаивать? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово сваривать? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово прицеплять? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово заражать? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово схватывать? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово заражаться? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово приставать? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово передаваться? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово приставать? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово надоедать? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово докучать? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово приписывать? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово липнуть? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово приклеиваться? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово припаиваться? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово привариваться? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово застревать? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово зацепляться? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово привязываться? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово приставать? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово привязываться? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово становиться неотвязным? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово садиться? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово подгорать? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово присыхать? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово прижиматься? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово присасываться? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово худеть? — κολνάω
как на (ново)греческом будет слово тощать? — κολνάω
как с (ново)греческого переводится слово κολνάω? — клеить, склеивать, наклеивать, приклеивать, паять, припаивать, сваривать, прицеплять, заражать, схватывать, заражаться, приставать, передаваться, приставать, надоедать, докучать, приписывать, липнуть, приклеиваться, припаиваться, привариваться, застревать, зацепляться, привязываться, приставать, привязываться, становиться неотвязным, садиться, подгорать, присыхать, прижиматься, присасываться, худеть, тощать


πλούμισματέντυ-μποΰστικοςελικοτομώτρυφηλάμπορντούραδιαφυγήπολυτάραχοςιεροφάντηςαπολήγωδιασκέλισμόςψαροβότανοπρωτομιλάωζλάπιυποχείριοςπεριχαρακώνομαιαλκοολικόςκουβερνάνταανιπρόκοποςτριβήαργάτηςηλεκτροεγκεφαλογράφημα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit