μιλω

формы словаβ
μιλω
1. 1) говорить, разговаривать, беседовать;
          ~ τά ελληνικά — разговаривать по-гречески;
          ποιά γλώσσα ~ατε; — [phrase]каким языком владеете?[/phrase];
2) перен. говорить, быть выразительным;
          τά μάτια τής ~ανε — [phrase]у неё выразительные глаза[/phrase];
          αυτή η ζωγραφιά σού ~άει — [phrase]на этой картине всё как будто живое,[/phrase];
          τό πράγμα ~άει μόνο του — [phrase] это само за себя говорит[/phrase];
3) произносить речь, выступать;
          ~ απ' τό (или στό) μικρόφωνο — выступать перед микрофоном;
4) выражать, отстаивать своё мнение; возражать;
          γιατί δέν μίλησες; — [phrase]почему ты не возразил?[/phrase];
5) обсуждать; обговаривать (разг.);
          τά ~ήσαμε — [phrase]об этом мы уже договорились[/phrase];

===
          εγώ ~ καί γώ τ' ακούω — говорить на ветер#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово говорить? — μιλω
как на (ново)греческом будет слово разговаривать? — μιλω
как на (ново)греческом будет слово беседовать? — μιλω
как на (ново)греческом будет слово говорить? — μιλω
как на (ново)греческом будет слово быть выразительным? — μιλω
как на (ново)греческом будет слово выражать? — μιλω
как на (ново)греческом будет слово отстаивать своё мнение? — μιλω
как на (ново)греческом будет слово возражать? — μιλω
как на (ново)греческом будет слово обсуждать? — μιλω
как на (ново)греческом будет слово обговаривать? — μιλω
как с (ново)греческого переводится слово μιλω? — говорить, разговаривать, беседовать, говорить, быть выразительным, выражать, отстаивать своё мнение, возражать, обсуждать, обговаривать


εμπλεκόμενοςδιάνοιακρούωαροτριώαγκωνούλαΙρλανδήλεπτομερώςαποτινάσσωφώλιαμβλύτηςπλινθομηχανήτρικάταρτοςανάσβολακηδεστίακουτοπονηριάλιγάκιγιουχάϊσμααραλίκισφόλιαροςσυνύπαρξηφαυλοκράτης
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit