λουροδένω

формы словаβ
λουροδένω
затягивать, стягивать ремнями [x:trans]затягивать ремнями, стягивать ремнями[/x:trans]



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово затягивать ремнями? — λουροδένω
как на (ново)греческом будет слово стягивать ремнями? — λουροδένω
как с (ново)греческого переводится слово λουροδένω? — затягивать ремнями, стягивать ремнями


ραπτικήαχερένιοςμπατηρίζωπαρατακτικόςζουρλόςεντομοφαγίαάλγηιστιοφορίαμπουσουλώσυμφύομαιταβάνωμαερίφηςμαντόμετεξέτασηυπεξαιρέτηςμαυροπίνακαςρωγμώδηςλαοπλάνοςνεροκουβαλητήςασφαλιστικόλασπώνω




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit