έρχομαι

формы словаβ
έρχομαι
(μόρ. ήλθα, ήρθα и ήρτα ~ μέλλ. θά έλθω, έρθω, έρτω - προστ. έλα, ελάτε, ελθέ, έλθετε) 1) идти (откуда-л.); приходить; прибывать, приезжать;
          έλα εδώ — иди сюда;
          θαρθει μέ τό βραδυνό τραίνο — [phrase]он приедет вечерним поездом[/phrase];
          ~ πρώτος (δεύτερος, τρίτος) — а) приходить, прибывать первым (вторым, третьим); б) занимать первое (второе, третье) место;
          δέν ήρθε γιά καλό — [phrase]ничего хорошего не жди от его приезда[/phrase];
2) возвращаться;
3) приходить (в какое-л. состояние);
          ~ στά συγκαλά μου (или στόν εαυτό μου) — приходить в себя, успокаиваться;
4) приходить, появляться (об обычае, слове, выражении);
5) подходить, приближаться, наступать;
          τόν είδα νά ~εται πρός τό μέρος μου — [phrase]я видел, как он направился ко мне[/phrase];
          μάς ήρθε ο χειμώνας — наступила зима;
          ~εται μπόρα — приближается гроза;
          ~εται βροχή — собирается дождь;
6) появляться;
          ~ στον κόσμο — появляться на свет;
          ~ εις φώς — обнаруживаться;
          ~ εις γνώσιν — становиться известным;
7) охватывать, внезапно овладевать;
          τού ήρθε ζάλη — [phrase]у него закружилась голова[/phrase];
          του ήρθε πυρετός — [phrase]у него поднялась температура[/phrase];
          τού ήρθε ύπνος — [phrase]им овладел сон, он заснул[/phrase];
          του ήρθε ο οίστρος — [phrase]к нему пришло вдохновение[/phrase];
          μου ήρθε κόλπος — [phrase]я был ошеломлён[/phrase];
8) мне хочется;
          μούρχονται γέλοια или μούρχεται νά γελάσω — [phrase]меня разбирает смех[/phrase];
          μούρχεται νά κλάψω — [phrase]мне хочется плакать[/phrase];
          δέ μούρχεται νά τόν πικράνω — [phrase]мне не хочется его огорчать[/phrase];
          μούρχεται όρεξη νά κάνω κάτι — [phrase]мне хочется сделать что-л.[/phrase];
9) попадать (в какое-л. положение);
          ~ εις αμηχανίαν — попадать в затруднительное положение;
10) перен. доходить до...; докатываться до... (разг.) ;
          ~ εις ρήξιν — доходить до разрыва, порывать;
          ~όμαστε σέ λόγια (στά χέρια) — доходить до ссоры (до драки) ;
11) переворачиваться (падая);
          ήρθε κορώνα — [phrase]монета упала «орлом»[/phrase];
12) перен. оборачиваться, поворачиваться (о делах, событиях);
          που ξέρεις πώς ~ονται καμμιά φορά τά πράματα! — [phrase]кто знает, как могут обернуться дела![/phrase];
13) идти, быть к лицу; подходить, годиться;
          καλά της ~εται τό φόρεμα — [phrase]это платье ей к лицу[/phrase];
14) соглашаться;
          ήρθε στά λόγια μου — [phrase]он согласился со мной[/phrase];
          δέν ~εται σέ λογαριασμό — [phrase]с ним не договоришься, с ним трудно договориться[/phrase];
15) приходить (к чему-л.);
          ~ νά πιστέψω — приходить к убеждению;
16) хотеть, собираться;
          διά της παρούσης μου ~ νά σάς αναγγείλω ότι... — [phrase]настоящим я хочу уведомить вас(__,__) что...[/phrase];
          πρώτον ~ νά ερωτήσω γιά τήν καλή σάς υγεία — [phrase]сначала я хочу осведомиться о вашем здоровье [/phrase] (формула в начале письма) ;

===
          ~ κατόπιν (или μετά, ύστερα)... — следовать за...;
          ~ πρίν (или προηγούμενα, πρώτα) — предшествовать;
          ~ώς (или ίσαμε) — доходить до..., достигать (какого-л. предела, уровня) ;
          μού ~εται ως τούς ώμους — [phrase]он мне по плечо[/phrase];
          τό φουστάνι τής ~ετοι ως τά γόνατα — [phrase]юбка доходит ей до колен[/phrase];
          ~ στά πράματα — приходить к власти;
          ~ σέ βοήθεια — приходить на помощь;
          ~ στό κέφι — слегка пьянеть;
          καλώς ήλθες (или ήλθατε)! — [phrase]добро пожаловать![/phrase];
          ήρθε καπάκι — [phrase]это как раз то(__,__) что надо[/phrase];
          ήρθε η ώρα νά... — [phrase]пришло время, настал момент, пробил час[/phrase];
          λέει ό, τι τουρθει — [phrase]он говорит всё(__,__) что придёт ему в голову[/phrase];
          ολα ανάποδα μας ήρθαν(ε) — [phrase]всё у нас пошло шиворот-навыворот[/phrase];
          τί μούρθε νά τό κάνω αυτό; — [phrase]зачем я это сделал?[/phrase];
          τι σούρθε νά πάς; — [phrase]зачем ты поехал?[/phrase];
          μούρθε στό νού — [phrase]я вспомнил, мне пришло на ум[/phrase];
          μούρχεται άλλο πράμα — [phrase]мне трудно сказать(__,__) что со мной[/phrase];
          τί σου ήλθε; — [phrase]что на тебя нашло?[/phrase];
          πάει κ' ~εται — быть сносным, терпимым, подходящим (о человеке, предмете) ; [x:index]быть сносным,быть терпимым,быть подходящим[/x:index]
          πάει (или σύρε) κ' έλα — туда и обратно;
          εισιτήριο πάει κ' έλα — билет туда и обратно;
          τό (τά) πήγαιν' έλα или τό (τά) σύρε κ' έλα — хождение взад и вперёд;
          ελα δά, μήν τά παραφουσκώνεις — [phrase]нет, не надо преувеличивать[/phrase];
          ελα, μήν κλαις πιά — [phrase]ну хватит, перестань плакать[/phrase];
          ~ κατ' επάνω — а) направляться, двигаться на кого-л.; б) нападать, атаковать кого-л.;
          Γιάννης πήγε, Γιάννης ήρθε — погов. а) [phrase]каким он был, таким и остался;[/phrase] б) [phrase]с чем пошёл, с тем и вернулся; вернулся ни с чем[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово идти? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово приходить? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово прибывать? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово приезжать? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово возвращаться? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово приходить? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово приходить? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово появляться? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово подходить? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово приближаться? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово наступать? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово появляться? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово охватывать? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово внезапно овладевать? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово мне хочется? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово попадать? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово доходить? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово докатываться? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово переворачиваться? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово оборачиваться? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово поворачиваться? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово идти? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово быть к лицу? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово подходить? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово годиться? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово соглашаться? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово приходить? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово хотеть? — έρχομαι
как на (ново)греческом будет слово собираться? — έρχομαι
как с (ново)греческого переводится слово έρχομαι? — идти, приходить, прибывать, приезжать, возвращаться, приходить, приходить, появляться, подходить, приближаться, наступать, появляться, охватывать, внезапно овладевать, мне хочется, попадать, доходить, докатываться, переворачиваться, оборачиваться, поворачиваться, идти, быть к лицу, подходить, годиться, соглашаться, приходить, хотеть, собираться


γυναικοφιλίαχρονογράφοςορκοδοσίαυποδοχέαςεξάχορδοςευκταίοςστεάτωσηαργυροκέντητοςσεκοντάρωχόνδρινοςοικουμένηνομοθετώσεπτεμβριανόςμέλωχρησιμοθήραςπτωχεύωψωριώτρίχαπτοορνιθοκόμοςκαλάμισμακροντήρι
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit