άφταστ|ος

формы словаβ
άφταστ|ος
1) недосягаемый, недостижимый;
2) непревзойдённый;
          είμαι ~ στό τρέξιμο — быть непревзойдённым в беге;
          ~ ποιητής — непревзойдённый поэт;
3) не прибывший (куда-л.); недоставленный, недошедший (о письме, известии);
          είναι ~οι ακόμη — [phrase]они ещё не прибыли[/phrase];
4) несобранный (о плодах)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово недосягаемый? — άφταστος
как на (ново)греческом будет слово недостижимый? — άφταστος
как на (ново)греческом будет слово непревзойдённый? — άφταστος
как на (ново)греческом будет слово не прибывший? — άφταστος
как на (ново)греческом будет слово недоставленный? — άφταστος
как на (ново)греческом будет слово недошедший? — άφταστος
как на (ново)греческом будет слово несобранный? — άφταστος
как с (ново)греческого переводится слово άφταστος? — недосягаемый, недостижимый, непревзойдённый, не прибывший, недоставленный, недошедший, несобранный


συνοδόςθύτηςδολερότητααμάζωχτοςιοειδήςό,τιτέμενοςμασούλισμααροδάφνημομιοποίησηεπιπωματικόςπαρεξηγούμαιεπερχόμενονανεβοκατεβάζωμαλακότηταακρο-ηξεύρωενδοσκοπικόςευτυχήςσφαγιόπεζογέφυρα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit